Namâz Kitâbı by Hasan Yavaş

>> Wednesday, March 5, 2014


Küçük bir ilmihal niteliğinde olan bu kitâbda her müslümanın bilmesi zaruri olan Ehl-i sünnet i'tikâdı, namaz, abdest, gusl, teyemmüm, oruç, hac ve zekât bilgileri anlatılmaktadır. Namâz kitâbının sonunda, namâzın içinde ve dışında okunacak duâlar arabî olarak yer almaktadır. Namâz ve Namâzla ilgili bilgileri detaylıca içeren dokuz kısımdan oluşmaktadır.
About Hasan Yavaş


İşte budur, miftâh-ı genc-i kadîm,

Bismillâhirrahmânirrahîm.Namaz kitâbını yazmağa E'ûzü Besmele okuyarak başlıyorum. Allahü teâlâya hamd olsun. Onun seçdiği ve sevdiği kullarına ve onların en üstünü olan Muhammed aleyhisselâma salât ve selâm olsun. O yüce Peygamberin temiz ehl-i beytine, âdil, sâdık Eshâb-ı kirâmının "rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecma'în" her birine hayrlı düâlar olsun!Dünyâda ve âhırette seâdete, râhat ve huzûra kavuşmak için müslümân olmak lâzımdır. Müslümân olmak için de, hiçbir formaliteye, imâma, müftüye gitmeye lüzûm yoktur. Önce kalb ile îmân etmeli ve sonra da, islâmiyyetin emir ve yasaklarını öğrenmeli ve yapmalıdır. Îmân etmek için, Kelime-i şehâdet söylemek ve ma'nâsını bilmek lâzımdır. Bu kelimenin ma'nâsına doğru inanmak için de, Ehl-i sünnet âlimlerinin, yazdığı kitâblarında bildirdikleri gibi inanmalıdır. Ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları, hakîkî din kitâblarına tâbi' olanlara yüz şehîd sevâbı verilecekdir. Dört mezhebden herhangi birisinin âlimlerine (Ehl-i Sünnet âlimi) denir. Îmânın şartları, türkçe (Herkese Lâzım Olan Îmân) kitâbında geniş olarak anlatılmaktadır. Bu kitâbı okumanızı tavsiye ederiz.Îmân etdikden sonra en mühim emir namazdır. Beş vakit namaz kılmak, her müslümana farz-ı ayndır. Kılmamak büyük günâhdır. Namazı tam ve doğru olarak kılabilmek için, önce namaz bilgilerini öğrenmek lâzımdır. Bu kitâbımızda, dinimizde bildirilen namaz bilgilerini kısa ve öz olarak bildirmeği faydalı gördük. Birçok İslâm âliminin kitâbından istifade ederek hazırladığımız bu namaz bilgilerini, her müslümân mutlaka öğrenmeli ve çocuklarına da öğretmelidir.Namazın doğru kılınabilmesi için, namazda okunacak sûre ve düâları da ezberlemelidir. Hiç olmazsa namaz kılabilecek kadar düâ ve sûreyi, bunları okumasını iyi bilen, tam telâffuz eden bir hoca efendiden veya arkadaşından öğrenmelidir.Kur'ân-ı kerîmi doğru okumak için, Kur'ân-ı kerîm kurslarına gitmelidir. Kur'ân-ı kerîmi doğru olarak okumasını mutlaka öğrenmeli, çocuklara da öğretmelidir.Kur'ân-ı kerîmin lâtin harfleri ile yazılması mümkün değildir. Onun için aslını okumalıdır. Okuması çok kolaydır. Peygamberimiz "sallallahü aleyhi ve sellem" bir hadîs-i şerîfinde,"Çocuklarına Kur'ân-ı kerîm öğretenlere veya Kur'ân-ı kerîm hocasına gönderenlere, öğretilen Kur'ânın her harfi için, on kerre Kâ'be-i muazzamayı ziyâret sevâbı verilir. Ve Kıyâmet günü başına devlet tâcı konur. Bütün insanlar görüp imrenir" buyurdu.Allahü teâlâ hepimizi, îmân etdikten sonra, namazı doğru öğrenen ve kılan, hayrlı işleri yapan kullarından eylesin. Âmîn!Hasan Yavaş


Price: Free!

Download: epub | mobi (Kindle) | pdf

0 comments:

Post a Comment

Copyright 2011 © Speed up my Brain, All rights reserved